<=Terug

 

OKRA-Melsele meldt het overlijden van volgende lid :

Maria Dierickx °26 juli 1926 en overleden te Melsele op 23 juni 2019
weduwe van Fyen Rene.

Uitvaartdienst op woensdag 3 juli 2019 om 11.15 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw te Melsele

We melden jullie het overlijden van ons medebestuurslid  Willy Deelen
( 24/11/1940 - 30/06/2019 ) echtgenoot van Beatrix Fransen.

Uitvaartdienst op maandag 8 juli 2019 om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw te Melsele


 


 
 


Dankbaar zijn wij om al het mooie
dat jij ons hebt gegeven,
zodat je, zolang wij zijn,
in ons blijft verder leven.