Open Kristelijk Respectvol Actief

B E S T U U R

Luk Van Moere,
teamleider
03 775 54 56

Lea Van Esbroeck,
medeteamleider

03 775 81 25
Louis Truyman,
penningmeester
sportverantwoordelijke
03 755 02 50
Gilbert Deckers,
secretaris
0477 522647
Okra-Melsele is nog steeds op zoek naar nieuwe kernleden, leden die zich geroepen voelen toe te treden tot onze bestuursploeg.
Gelieve uw naam en adres door te geven aan Luk Van Moere indien u hierop wilt ingaan.

Beste OKRA leden
.
Het wordt weerom tijd om je lidmaatschap voor 2018 te hernieuwen.
Je ontvangt daarmee elke maand (met uitzondering van januari en
augustus ) OKRA magazine en driemaandelijks OKRA-zien, met inte-
ressante artikels. Je kan ook deelnemen aan alle activiteiten die door
OKRA worden georganiseerd. Bij hernieuwing van je lidmaatschap
krijg je bovendien een pakje (250gr) koffie.
Hoeveel betaal je? 23 € voor gewoon lid. 38 € voor samenwonende
partners en 10 € voor bewoners van woonzorgcentra.
Neem contact met je wijkverantwoordelijke of schrijf het juiste be-
drag over op rekeningnummer BE 52 7795 9361 8109 van OKRA
Melsele met vermelding “abonnement 2018”