Open Kristelijk Respectvol Actief

Privacyverklaring

Lidgeld 2019


Een OKRA-lidmaatschap (hoofdlid) kost 25 euro per jaar.
Voor een gezinslidmaatschap betaal je 42 euro (alle leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen genieten hiervan).
Bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) blijven lid voor 10 euro. Ook de partner van de bewoner van een WZC betaalt slechts 10 euro.
Een bij lid (iemand die al hoofdlid is bij een ander trefpunt van OKRA) betaald 5 euro.
Een lid wonend in een serviceflat/assistentie-woning is geen bewoner van een WZC en betaald dus de prijs als hoofdlid (EUR 25,-), als gezin (EUR 42.-) of als bijlid (EUR 5).
Voor 8 euro per jaar extra ben je lid van OKRA-SPORT+.
Deze bijdrage die zowel het lidgeld van OKRA Sport (de sportfederatie) als een bijkomende verzekering bevat, wordt door
de CM terugbetaald op basis van een formulier dat in de loop van het eerste kwartaal 2019 mag verwacht worden.
Na betaling zal de wijkverantwoordelijke de lidzegel en/of de sportzegel op de daartoe voorziene plaats op uw lidkaart kleven.
Bij voorbaat dank voor de verlenging van uw lidmaatschap.
Hoofd- en gezinsleden ontvangen bij verlenging een pakje OKRA-koffie.
Bewoners van een WZC ontvangen een andere attentie.
De betaling gebeurt:

  1. ofwel contant aan de wijkverantwoordelijke;
  2. ofwel en bij voorkeur door overschrijving op bankrekening
    BE 52 7795 9361 8109 van OKRA Melsele ten laatste op
    woensdag 09 januari 2019.

B E S T U U R

Luk Van Moere,
teamleider
03 775 54 56

Lea Van Esbroeck,
medeteamleider

03 775 81 25
Louis Truyman,
penningmeester
sportverantwoordelijke
03 755 02 50
Gilbert Deckers,
secretaris
0477 522647
Okra-Melsele is nog steeds op zoek naar nieuwe kernleden, leden die zich geroepen voelen toe te treden tot onze bestuursploeg.
Gelieve uw naam en adres door te geven aan
Luk Van Moere indien u hierop wilt ingaan.